• Lier; attacher; joindre; enchâsser; rattacher; se raccrocher; souder; fixer
    Remettre (un insigne d'un ordre honorifique)
    (y học) se fermer

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X