• Tailler; rogner
  Éplucher; peler
  Raser; couper ras
  Polir; limer; fignoler; tarabiscoter; ciseler

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X