• (tiếng địa phương, từ cũ, nghĩa cũ) magie de l'invulnérabilité (prétendant rendre quelqu'un invulnérable)
    Porter sur l'épaule avec une palanche

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X