• Démêler; détortiller; désentortiller; débrouiller
  Dénouer; se libérer
  Dégager
  Décoller
  Rattraper; regagner

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X