• Aborder; accoster
  Approcher; s'approcher
  Incliner
  Se joindre; se mettre à côté

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X