• Avoir en horreur; s'effrayer
    Avoir le frisson
    Terrible; affreux; horrible; formidable

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X