• Siège
    Remuer (le riz)
    Ajouter (du riz refroidi; des patates...) dans une marmite de riz pendant la cuisson

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X