• (đánh bài, đánh cờ) avancer en diagonale (le fou ou l'éléphant au jeu d'échecs)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X