• Qui vit dans le luxe et l'opulence; qui nage dans l'opulence; (thân mật) huppé

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X