• Germes de haricot; haricot germé
  Étagère; chevalet, support, bâti
  (từ cũ, nghĩa cũ) char royal
  Prix; co‰t
  Co‰ter
  (từ cũ, nghĩa cũ) givre
  Glacé; très froid
  Si; supposé que

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X