• Lance; pique
  Écoperche
  Enseignant; instituteur
  Chrétien; catholique
  Déclarer préalablement
  Tourner (une pâte)
  Apprêter; amidonner

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X