• (từ cũ, nghĩa cũ) poursuivi par la malchance (à cause d'une action maléfique)
    S'en aller précipitamment; déguerpir en grande hâte

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X