• Prix
  (tiếng địa phương) như trải
  Résoudre; solutionner
  Libérer; délivrer; dissiper; relever; délier
  Expliquer; interpréter
  Escorter; conduire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X