• Diminuer; abaisser; atténuer; réduire; décro†tre; fléchir; relâcher; tomber

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X