• Palissade
    giậu đổ bìm leo
    la ruine des uns profite aux autres; au lion mort on arrache la barbe

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X