• (cũng viết giết chóc) tuer; massacrer
    cảnh giết tróc
    tuerie; massacre; carnage

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X