• Ton; voix; accent
    (nghĩa xấu) langage; manières; attitude
    (ít dùng) gosier; gorge

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X