• Goutte
    (kỹ thuật) emboutir; dégrosser
    (thông tục) rosser

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X