• Fort; fameux; très capable; doué; versé
    Exceller à; passer ma†tre en; avoir la main rompue à; être un as de

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X