• (sinh vật học, sinh lý học) race; variété
  (ngôn ngữ học) genre
  (nghĩa xấu) gent; espèce de
  (servant de) reproducteur; (servant de) géniteur
  Semblable; pareil; ressemblant
  Ressembler; tenir de

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X