• Heure; moment
    Maintenant; aujourd'hui; à l'heure présente; à l'heure qu'il est; actuellement

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X