• Tourner; dérouler; développer; déplier
    Mettre en oeuvre
    (tiếng địa phương) như trở

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X