• Garder; défendre
  Conserver; préserver
  Tenir; détenir; retenir
  Veiller; surveiller
  Observer; maintenir
  Receler
  Garantir
  Arrêter
  Assumer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X