• (cũng nói gia ơn) accorder une faveur; accorder une grâce; combler de bienfaits

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X