• (ngành dệt) dévidoir
    (nông nghiệp) noria; roue à palettes; roue hydraulique

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X