• (thực vật học) ciboule; cive; oignon
    (giải phẩu học, thực) bulbe
    Persécuter; torturer; faire souffrir

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X