• Réchauffer légèrement; dégourdir
    (nghĩa bóng, khẩu ngữ) réchauffer; raviver; ranimer (un sentiment...)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X