• Freiner; arrêter; retenir
  Empêcher la coagulation
  (từ cũ, nghĩa cũ) retenir la fumée dans la bouche
  Frein
  Encercler; assiéger; cerner
  (từ cũ, nghĩa cũ) inviter à boire
  Infuser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X