• Boule; morceau; motte
  (y học) nodosité
  (giải phẩu học) nodule
  (địa lý, địa chất) †le; †lôt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X