• Trace; piste
  Aspirer; absorber; humer; sucer; boire; pomper
  Fumer
  Manquer (un peu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X