• (từ cũ, nghĩa cũ) culte des ancêtres
    Part de l'héritage réservée au culte des ancêtres

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X