• Orienter
    Se tourner vers; être exposé à; s'orienter vers; se porter vers
    Sens; direction; orientation

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X