• Délai; terme; échéance
  Limite
  Fixer un délai
  Événement climatérique; malheur
  Climatérique
  Sécheresse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X