• Tout rouge; cramoisi (en parlant de la peau des nouveau-nés)
    hon hỏn
    (redoublement; sens plus fort)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X