• Association; ligue; cercle; cénacle; confrérie; congrégation; société
  Fête; gala
  Se réunir; s'assembler
  Réunir
  (đánh bài, đánh cờ) partie
  (từ cũ, nghĩa cũ) fois; occasion
  (từ cũ, nghĩa cũ) thi hội
  (ít dùng) comprendre; saisir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X