• (nói tắt của hoà bình) paix
  Se réconcilier
  (thể dục thể thao) faire partie nulle; faire match nul; faire jeu égal
  (thương nghiệp) ne pas gagner ni ne perdre
  Vivre en bon accord; vivre en bonne intelligence
  Délayer; fondre; se fondre
  (từ cũ, nghĩa cũ) ensemble; tout

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X