• (từ cũ, nghĩa cũ) vous; mon cher a†né (quand on s'adressait à un homme considéré comme son a†né)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X