• Période; époque; phase
  Délai
  (từ cũ, nghĩa cũ) division territoriale
  (từ cũ, nghĩa cũ) échecs
  (dược học) bois d'aquilaria
  Étrange; singulier; bizarre; étonnant; drôle
  Jusqu'à
  Frotter pour décrasser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X