• (động vật học) pie bronzée
  Visiteur; hôte; invité; convié; convive
  Client; clientèle
  Étranger
  (từ cũ, nghĩa cũ) chinois

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X