• Virole, abras
  Grosse bague
  (kỹ thuật) manchon
  Anneau; cha†non; maillon
  Secteur
  Coudre; suturer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X