• (thực vật học) gnaphalium
  Tron�on; portion; bief; tranche
  Article; anneau; segment
  (âm nhạc) morceau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X