• Bien portant; en bonne santé
  Fort; robuste; solide; vigoureux; vert
  Rétabli; guéri
  Résistant
  Beaucoup; fort; puissamment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X