• Pisseux
  Ouvrir; creuser
  Commencer
  Déclarer ; (luật học, pháp lý) déposer
  (toán học) extraire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X