• Fois; reprise; temps; moment
    Quand; lorsque; lors de; au moment; tantôt
    (ít dùng) mépriser

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X