• (nói tắt của kinh đô) capitale (sous le régime monarchique)
  Prière; litanie; patenôtre; orémus
  Livres canoniques du confucianisme
  (nói tắt của kinh nguyệt) règles; menstruation
  (tiếng địa phương) như kênh
  Qui a des convulsions épileptiques
  Avoir peur; seffrayer
  Effroyable; abominable; dégo‰tant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X