• (tiếng địa phương) grosse cha†ne de métal (pour amarrer les embarcations...)
    Như lòi đuôi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X