• Se relever péniblement
    Lóp ngóp đứng dậy
    se relever péniblement pour se tenir debout

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X