• (giải phẫu học) langue
  (động vật học) dard
  Lưỡi rắn
  dard du serpent
  Lame; fil; tranchant
  Lưỡi kiếm
  tranchant d'une épée

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X