• (hóa học) amphotère
    (sinh vật học, sinh lý học) bissexué; bissexuel; androgyne; hermaphrodite
    (thực vật học) monocline

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X