• (từ cũ, nghĩa cũ) qui échoue à un concours; refusé à un examen

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X